Fundacja Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych założona została w 2013 roku. Jej celem jest inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a przede wszystkim rozwój wychowania dzieci i młodzieży oraz propagowanie edukacji nieformalnej, przedsiębiorczości społecznej oraz rozwój Oświaty, Kultury i Sztuki. Fundacja ma wspierać działania zapoczątkowane przez ośrodek Kacze Bagno na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez realizację różnego rodzaju warsztatów edukacyjnych i artystycznych, powołanie spółdzielni czy wspieranie oświaty.

Statut Fundacji Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych: