Fundacja Psychoedukacyjna ASPIRACJE powstała w marcu 2014 roku z intencją działania na rzecz dobrostanu i szczęśliwego życia ludzi. Chcemy wspierać spełnianie marzeń i realizację najróżniejszych aspiracji. Wierzymy, że jakość naszych relacji, w tym relacja z samym sobą, jest podstawą szczęśliwego życia. Inspirujemy i aspirujemy.

Fundacja ASPIRACJE to przestrzeń na działania na rzecz aktywnej edukacji, psychoedukacji, socjoterapii, psychoterapii i animacji społeczno-kulturalnej. Zależy nam na inicjowaniu i wspieraniu nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i propagowaniu edukacji nieformalnej oraz kształtowanie refleksyjnego, niezależnego myślenia i odpowiedzialnych, aktywnych postaw.

Wspieramy rozwój osobisty i interpersonalny mieszkańców oraz kształtujemy i utrwalamy w społeczeństwie postawy dbania o zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Propagujemy zdrowy styl życia, w zgodzie z naturą i zrównoważonym rozwojem. Chcemy działać na rzecz rozwoju oświaty, kultury i sztuki. Kształtujemy i utrwalanie w społeczeństwie prawidłowe postaw wzajemnych relacji wobec osób dotkniętych problemami społecznymi, z uwzględnieniem środowiska ludzi młodych.

Zapraszamy do śledzenia najświeższych informacji na temat działań fundacji na naszym facebook’u:Na skrzydłach kobiet.
Projekt stworzony przez kobiety, dla kobiet. Wspieramy i rozwijamy kobiety z powiatu nowomiejskiego. Zapraszamy na m. in. darmowe warsztaty z budowania pewności siebie, artystyczne, muzyczne oraz spotkania z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym.

EDU-WIN – podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych.
Konsorcjum w składzie Fundacja Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, Fundacja Psychoedukacyjna ASPIRACJE oraz Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych otrzymało dofinansowanie w ramach programu ERASMUS+.

Dzięki projektowi nasi wolontariusze i współpracownicy m.in. poznali metody przeciwdziałania mowie nienawiści, wykluczeniu społecznemu oraz rozwinie kompetencje językowe. Pomogli nam w tym nasi partnerzy z Cypru (IKME – IDRYMA KOINONIKOPOLITIKON MELETON ) i Włoch (LAB.IN.S Società Cooperativa Impresa Sociale). Projekt współfinansowany był ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ i realizowany jest w 2020/2021.

Kurs: Zakochaj się w Sobie!
Od 2016 roku fundacja prowadzi warsztaty rozwojowe dla kobiet pod hasłem „Zakochaj się w Sobie”. To 3 dniowy kurs, podczas którego uczestniczki pracują nad budowaniem zdrowej relacji ze sobą, wzmacniają swoje poczucie wartości, przyglądają się własnym potrzebom i granicom. To czas refleksji, prawdziwa chwila dla siebie, w kobiecym kręgu poznajemy się lepiej, wsłuchując w odgłosy serca, po to by zaopiekować to, co wymaga jeszcze uwagi, pokochać siebie całą i poczuć siłę w byciu sobą! To wspaniałe, wzmacniające warsztaty, które wspierają kobiety w kreowaniu swojej wymarzonej przyszłości.

CUMA – ciało, umysł moc, aktywność.
To projekt, który realizowaliśmy w 2016 roku. Zostaliśmy zwycięzcą w pierwszej edycji konkursu Tesco Decydujesz-Pomagamy. Projekt „CUMA – Ciało, Umysł, Moc, Aktywność” zwyciężył ilością 21619 głosów klientów sklepu, byliśmy na 6 miejscu w całym kraju! Nasze pierwsze 5000zł na działania lokalne. Projekt CUMA miał na celuedukację prozdrowotną i zachęcenie mieszkańców by lato i jesień przeznaczyli na naukę zdrowego stylu życia. Razem zdrowo gotowaliśmy, zasięgaliśmy rad specjalistów od zdrowia i chorób, dbaliśmy o prawidłowy oddech oraz sprawność fizyczną na warsztatach jogi. Były również warsztaty zielarskie, warsztaty wizażu i konsultacje. Uczyliśmy się być pewni/e siebie i radzić sobie ze stresem w pracy i szkole. Zadbaliśmy wspólnie o ciało i ducha! 

Aspiracje na start.
Fundacja w 2014 roku realizowała projekt „ASPIRACJE na start”, start-upowy projekt współfinansowany z programu Działaj Lokalnie. Pozwolił ona nam zakupić komputer, literaturę i podstawowe wyposażenie skrzyneczki trenerskiej do prowadzenia zajęć i warsztatów. To było dla Nas ważne wsparcie na początku działalności ASPIRACJI.