„Obcowanie z ludźmi jest równie wielką
Sztuką jak obcowanie ze statkami.
I ludzie, i statki żyją w niestałym żywiole,
podlegają subtelnym i potężnym wpływom.
I pragną, aby raczej zrozumieć ich zasługi
niż się poznać na błędach.”
Joseph Conrad

 

KIM JESTEŚMY?

Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych to wyjątkowe miejsce na ziemi, które powstało z potrzeby serca, to przestrzeń, która pozwala odkrywać i realizować swoje pasje! Kacze Bagno jest  niezależnym ośrodkiem edukacji, animacji i kultury, stworzonym w budynku po starej oborze, do którego przyjeżdżają różnego rodzaju grupy /młodzieżowe i dorosłe/, by razem się bawić i uczyć. To nowoczesny i autorski projekt edukacyjny, oparty na założeniach pedagogiki alternatywnej, animacji społecznej, socjoterapii oraz morskiego wychowania młodzieży, który polega na kształtowaniu charakterów, rozwoju osobowości, zdolności organizacyjnych i interpersonalnych. Wyzwala inicjatywy, inspiruje, pobudza wyobraźnię, integruje, bawi i uczy. Nasi goście czują, jak smakuje satysfakcja z dobrze wykonanego zadania, uczą się wierzyć w siebie, przeżywają przygodę. Sami decydują i tworzą, a MY – załoga Kaczego Bagna towarzyszymy im w działaniu wspierając ich pomysły i chęci.

U nas mieści się siedziba dwóch stowarzyszeń:

  • Forum Animatorów Społecznych
  • Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

oraz dwóch fundacji:

  • Fundacja Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych
  • Fundacja Psychoedukacyjna ASPIRACJE

JAK PRACUJEMY?

Intensywnie, z pasją, w oparciu o proces grupowy, twórczo, łącząc naukę z zabawą.

W naszej pracy ważne jest: kształtowanie charakterów młodzieży poprzez prace zespołową, promowanie takich wartości jak tolerancja, szacunek do innych i do pracy, zdrowy tryb życia, niesienie pomocy innym, odwaga i przyjaźń. Chcemy rozwijać motywacje i ambicje do podjęcia i materializacji własnych koncepcji przez odwiedzające nas grupy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie pracy z młodzieżą począwszy od realizacji miesięcznych Szkół pod Żaglami, poprzez pracę na rzecz „wymagającej” młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, skończywszy na realizacji działań w ramach projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej. Realizujemy projekty unijne, współpracujemy ze szkołami, Ośrodkami Pomocy Społecznej, organizacjami pozarządowymi, domami dziecka, Klubami Integracji Społecznej dla młodzieży i innymi instytucjami zajmującymi się pracą z i na rzecz ludzi.

Goście Kaczego Bagna mogą skorzystać z szerokiego wachlarza warsztatów artystycznych, kuglarskich, rozwojowych, warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej czy pracy w zespole. Warsztaty odbywają się w małych grupach (8-15 osobowych). Autorski program edukacyjny oparty jest na zasadach edukacji nieformalnej czyli nauki poprzez praktykę. U nas nikt uczestnikom nie mówi, że nie mogą się ubrudzić, pomylić, że muszą być cicho, że nie wolno im się odzywać lub płakać. Tu w bezpieczny sposób mogą popełniać błędy i wyciągać z nich wnioski. Codziennie spotykamy się w kręgu i rozmawiamy o programie dnia, o tym co dzieje się w grupie, uczestnicy dokonują wyborów, mają wpływ na to jak wygląda ich dzień. Sami wymyślają spektakle, występy ogniowe, koncerty bębniarskie, filmy, teledyski, pokazy szczudlarskie, autorskie piosenki. Nasi instruktorzy wspierają, motywują i podążają za pomysłem. Młodzież nie tylko doświadcza jak wiele jest w stanie się nauczyć i zrobić w krótkim czasie, ale rozwija swój system wartości, wzmacnia go.

W Kaczym wspólnie dbamy o nasz dom-statek. Grupy mają swoje dyżury kuchenne, nakrywają do stołu, sprzątają po posiłkach. Uczą się organizacji pracy przy tej okazji i integrują bawiąc wspólnie w kuchni. Wymiar edukacji, wspólnej pracy czy zabawy w naszych działaniach, jest zrównoważony i przeplatający się przy prawie każdym przedsięwzięciu.