Nie jesteśmy w stanie zliczyć ilu odwiedziło nas od 2005 roku ludzi, ale z pewnością są to dziesiątki tysięcy. Gościmy grupy z najdalszych części Polski a także zagraniczne np. tematyczne wymiany międzynarodowe.

  • W 2010 roku otrzymaliśmy nagrodę w ogólnopolskim konkursie dla Animatorów im. H. Radlińskiej za Animację Miejsca, organizowanym przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Nikt inny wcześniej ani później nie zdobył nagrody w tej kategorii. To dla nas wielki zaszczyt.

Nagroda

  • Otrzymaliśmy Certyfikat Jakości dla Animatorów Miejsca od Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur w 2010 roku.

  • Cieszymy się również z wielu programów i reportaży telewizyjnych poświęconych naszej historii i działalności, jak np. reportaż w programie „Ekspres reporterów”, „Taki pomysł”, „R jak reporter”, „Pytanie na śniadanie” itp.

  • Artykuły w prasie i czasopismach oraz w publikacjach tematycznych /”Wprost”, „Pozarządowiec”, „Gazeta Olsztyńska”, „Nowomiejska”, „Przegląd”/. Jestesmy również w katalogu Dobrych Praktyk Equel.

  • Kacze Bagno stało się jednym z bohaterów w książce „Miastowi. Slow food i aronia losu” Anny Kamińskiej, opowiadającej historie ludzi, którzy postanowili z miasta przenieść się na wieś, by odnaleźć swoje miejsce na ziemi i robić to, co kochają.

miastowi
  • Staliśmy się jak do tej pory tematem 4 prac magisterskich pt: „Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych Edukacja nieformalna i działalność kulturotwórcza” (2013), „Korelacja kultury, pracy i zabawy jako metoda aktywnego kształcenia jednostki w ‘Kaczym Bagnie – Miejscu Inicjatyw Pozytywnych’(2009), „Znaczenie edukacji kulturalnej w animacji środowiska lokalnego na przykładzie działalności Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych”( 2009), „Animacja kultury na peryferiach. Studium przypadku Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych”(2014)

phpThumb_generated_thumbnailjpg

  •  Zrealizowaliśmy około 15 projektów związanych z edukacją, integracją społeczną czy kulturą. Jeden z nich otrzymał nominację w konkursie „Ambasador EFS” dla najlepszych projektów na Warmii i Mazurach.

  • Jesteśmy autorem i współrealizatorem Przeglądu Kabaretów HIHIHAHA w Kurzętniku, który w 2015 będzie miał swoją 8 edycję

  • Kacze Bagno jest siedzibą 4 organizacji pozarządowych: Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, Fundacja Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych, Fundacja Psychoedukacyjna ASPIRACJE.

  • W 2014 pozyskaliśmy dofinansowanie na założenie Spółdzielni Socjalnej Kacze Bagno – Miejscem Inicjatyw Pozytywnych zatrudniającej 5 osób.