• W 2019 roku otrzymaliśmy certyfikat i prawo do posługiwania się promocyjnym znakiem jakości „ZakupProSpołeczny” wydawanym przez Marszałka Województwa
  • W 2010 roku otrzymaliśmy nagrodę w ogólnopolskim konkursie dla Animatorów im. H. Radlińskiej za Animację Miejsca, organizowanym przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Nikt inny wcześniej ani później nie zdobył nagrody w tej kategorii. To dla nas wielki zaszczyt.
  • Otrzymaliśmy Certyfikat Jakości dla Animatorów Miejsca od Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur w 2010 roku.
  • Cieszymy się również z wielu programów i reportaży telewizyjnych poświęconych naszej historii i działalności, jak np. reportaż w programie „Ekspres reporterów”, „Taki pomysł”, „R jak reporter”, „Pytanie na śniadanie” itp.
  • Artykuły w prasie i czasopismach oraz w publikacjach tematycznych /”Wprost”, „Pozarządowiec”, „Gazeta Olsztyńska”, „Nowomiejska”, „Przegląd”/. Jestesmy również w katalogu Dobrych Praktyk Equel.
  • Kacze Bagno stało się jednym z bohaterów w książce „Miastowi. Slow food i aronia losu” Anny Kamińskiej, opowiadającej historie ludzi, którzy postanowili z miasta przenieść się na wieś, by odnaleźć swoje miejsce na ziemi i robić to, co kochają.
  • Staliśmy się jak do tej pory tematem 4 prac magisterskich pt: „Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych Edukacja nieformalna i działalność kulturotwórcza” (2013), „Korelacja kultury, pracy i zabawy jako metoda aktywnego kształcenia jednostki w ‘Kaczym Bagnie – Miejscu Inicjatyw Pozytywnych’(2009), „Znaczenie edukacji kulturalnej w animacji środowiska lokalnego na przykładzie działalności Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych”( 2009), „Animacja kultury na peryferiach. Studium przypadku Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych”(2014)
  •  Zrealizowaliśmy około 15 projektów związanych z edukacją, integracją społeczną czy kulturą. Jeden z nich otrzymał nominację w konkursie „Ambasador EFS” dla najlepszych projektów na Warmii i Mazurach.