Spółdzielnia Socjalna Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych powstała w sierpniu 2014 roku. Dzięki udziałowi w projekcie „Zostań przedsiębiorcą społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Stowarzyszenie ESWIP z Elbląga, otrzymaliśmy dotacje na utworzenie Spółdzielni osób prawnych, którą tworzy Fundacja Kacze Bagno oraz Fundacja Psychoedukacyjna ASPIRACJE. Udało nam się przebudować stary garaż na piękną Pracownię Ceramiczną, w której odbywają się warsztaty lepienia w glinie, toczenia na kole garncarskim oraz tradycyjnego wypieku chleba. Mamy tradycyjne piece z gliny i słomy do wypału ceramiki oraz pieczenia chleba, oraz piec elektryczny i opałowy wielofunkcyjny. Spółdzielnia zajmuje się prowadzeniem zajęć artystycznych i rozwojowych dla grup (od chodzenia na szczudłach i grę na bębnach po szkolenia z umiejętności interpersonalnych, ekonomii społecznej i lidersko-animacyjnych). Prowadzimy także animację na festynach i imprezach jako kolorowi klauni, malujemy twarze dzieciom i występujemy z teatrem ognia.