KACZE BAGNO – MIEJSCE INICJATYW POZYTYWNYCH SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA  realizuje projekt dofinansowany z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: ,,Rozbudowa Eko-kompleksu noclegowego Spółdzielni Socjalnej Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych”

Wartość ogółem: 190 000,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 190 000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 190 000,00 zł
Procent dofinansowania: 100 %
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 24.08.2023 r.  
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 24.08.2023 r. 
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 24.03.2024 r. 
1. Kwota dofinansowania: 190 000,00 zł
2. Wkład własny Wnioskodawcy: 0,00 zł
– Budżet jednostek samorządu terytorialnego 0.00 zł
– Inne krajowe środki publiczne, jakie: 0,00 zł
– Prywatne 0,00 zł
W tym EBI 0.00 zł
Modernizacja Eko – Kompleksu noclegowego polegała na rozbudowie kompleksu o kolejny budynek, który wykonano z gotowych elementów składowych domku. Kompleks noclegowy przyniesie wymierne korzyści dla społeczności lokalnej, chociażby poprzez wzrost atrakcyjności regionu.  Rozbudowa Eko – Kompleksu noclegowego Spółdzielni Socjalnej Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych umożliwia budowanie większej odporności na zmiany zachodzące na rynku. Możliwe będzie również zwiększanie pozytywnego oddziaływania Spółdzielni w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki wsparciu z projektu Spółdzielnia Kacze Bagno ma szansę na dopasowanie swojej działalności do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i społecznych.